سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود حسین پور – دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

مصرف رو به رشد انرژی در جهان و نیاز جوامع به یک سیستم انرژی پایدار ، بر مسیر تولید ،توزیع و مصرف انرژی تاثیر خواهدگذاشت. نفوذ سریع و رو به رشد منابع انرژی پراکنده و گرایش هرچه بیشتر به سمت بازار رقابتی برق، ما را نیازمند فناوری ها و سیاست گذاریهای جدیدی ،در برخورد با مسائل فنی و اقتصادی پیش رو می نماید. به منظور پیاده سازی تولید پراکنده و تقویت حظور و بروز آن در بازارهایبرق، ایده ی نیروگاه مجازی توان مطرح ، و توسط محققین بسیاری مورد استفاده قرار گرفت .مقاله حاظر ضمن تعریف تولید پراکنده و انواع آن ، چالشهای اساسی پیش رو را بیان نموده و همچنین مفهوم اصلی نیروگاه مجازی توان ، مفاهیم اولیه ، اجزای اصلی و گونه های مختلف آن را موردبررسی قرار می دهد . پس از آن به ذکر جنبه های فنی و اقتصادی نیروگاه مجازی توان و مزایای اصلی این نوع نیروگاه ، در بخش های مختلف صنعت برق می پردازد