سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید رحمانی – شرکت توزیع تهران بزرگ
سجاد رحمانی – دانشگاه صنعتی شریف
حسین مظفری – شرکت توزیع تهران بزرگ

چکیده:

استفاده ازمنابع تولید پراکنده درشبکه های توزیع بعنوان یکی ازروشهای اساسی تولید انرژی درچندسالاخیر موردتوجه قرارگرفته است وجود منابع تولید پراکنده سبب شده که دربهره برداری ازشبکه های توزیع مسائلی همچون حفاظت و کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرارگیرد دراین مقاله ابتدا تولید پراکنده درشبکه های توزیع ازمنظر بهره برداری و کیفیت توان بررسی گردیده و مشکلاتی که دراین زمینه با نفوذ منابع تولید پراکنده درشبکه ایجاد می شود بیان گشته و راه حلهایی نیز برای مشکلات ایجاد شده ارایه گردیده است و درنهایت برروی یک شبکه نمونه شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزار EMTDC صورت پذیرفته و نتایج آن ارایهشده است.