سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اشکان قنبری – دانشکده برق و رایانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی صدر – دانشکده برق و رایانه دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید مظفری – دانشکده برق و رایانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

فشرده سازی پالسهای نوری فمتوثانیه با استفاده از اثر سالیتون در یک فیبر کریستال نوری با ابعاد نانو در ۸۰۰ نانومتر بصورت عددی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک منطقه وسیعی از پاشندگی سرعت گروهی منفی، پاشندگی مرتبه ۳ کوچک و خاصیت غیر خطی وسیع از این نوع موجبرها جهت نمایش فشرده شدگی یک پالس ورودی ۱۰۰ فمتوثانه ای به ۵٫۷ فمتوثانیه مورد استفاده قرار می گیرد. خاصیت وسیع غیر خطی در فیبر کریستال نوری با ابعاد نانو منجر به فشرده سازی پالسهای نوری با انرژی کمتر از نانو ژول در تمام مسافت انتشاری خواهد گشت.