سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان قنبری – دانشکده برق و رایانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی صدر – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی تات حصاری – دانشکده برق ورایانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

فشرده سازی پالسهای نوری فمتوثانیه به منظور تولید پالسهای لیزری فوق باریک با استفاده از اثر سالیتون در فیبرهای کریستال نوری با ابعاد نانو در طول موج ۸۰۰ نانومتر به همراه تولید طیف ابر پیوستار بصورت عددی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. یک منطقه وسیعی از پاشندگی سرعت گروهی منفی، پاشندگی مرتبه ۳ کوچک و خاصیت غیر خطی وسیع از این نوع موجبرها جهت نمایش فشرده شدگی ایده آل یک پالس ورودی ۱۰۰ فمتوثانیه ای به ۶,۵ فمتوثانیه، و تولید طیف فوق پهن(طیف ابر پیوستار) مورد استفاده قرار می گیرد. نشان خواهیم داد، خاصیت وسیع غیر خطی طراحی شده در فیبر کریستال نوری با ابعاد نانو منجر به فشرده سازی پالسهای نوری با انرژی کمتر از نانو ژول در تمام مسافت انتشاری برای کاربردهای غیر خطی خاص به ویژه تولید پالس لیزر و طیف ابر پیوستار خواهد گشت.