سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پارسا رضوانیان – گروه بیومواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی –

چکیده:

سرامیکهای بتاتری کلسیم فسفات به دلیل شباهت زیاد درترکیب شیمیایی با استخوان طبیعی و زیست سازگاری بالا بطور گسترده برای جایگزینی بافت استفاده شده اند زیست سازگاری مناسب آن بتاتری کلسیم فسفات را انتخابی خوب برای ساخت داربست های مهندسی بافت قرار داده است خواص مکانیکی ضعیف بتاتری کلسیم فسفات مانع از استفاده ان درکاربردهای تحمل بار شده است فورستریت به دلیل دارا بودن خواص خوبی از جمله چقرمگی شکست بالا انتخاب مناسب برای ساخت داربست های مهندسی بافت استخوان است جهت تولید فوم های متخلخل بیوسرامیکی راه های مختلفی وجود دارد روش قالب ریزی ژل می تواند برای تهیه داربست های ی با استحکام بالا به کاررود از آنجا که پارامترهای تولید خواص نهایی و بنابراین قلمرو کاربرد فوم را تعیین می کند مشخصه یابی پارامترهای فرایند ریزساختار و معماری داخلی فوم تولید شده از اهمیت زیادی برخوردار است دراین پژوهش فوم کامپوزیتی نانوساختار بتاتری کلسیم فسفات – فورستریت با مقادیر مختلف فورستریت برای کاربردهای مهندسی بافت تولید گردید و اثرتقویت کننده فورستریت برخواص فوم ها بررسی شد.