سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مینو کرباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
ناهید صرامی – کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آلیاژهای Fe-Co بدلیل خواص مغناطیسی و الکتریکی منحصر به فرد خود مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته اند. منظم بودن شبکه Fe-Co و اندازه دانه بر روی خصوصیات مغناطیسی و مکانیکی تأثیر بسیار دارد . آلیاژهای FeCo با ترکیب اتمی یکسان بیشترین نظم شبکه و بهترین خصوصیات الکتریکی را دارند. آلیاژهای آهن -کبالت علی رغم خصوصیات مغناطیسی خوب دارای شکل پذیری بسیار بدی بوده که با اضافه کردن مقادیر ناچیز ( ۱ تا ۳ درصد) عنصر نیوبیوم شکل پذیری آن بهبود می یابد. در این تحقیق آلیاژ نانوساختار Fe0.5Co0.5 بدون و با آلایش دهنده نیوبیوم توسط آلیاژسازی مکانیکی تولید گردید . برای این منظور از پودرهای آهن، کبالت، و نیوبیوم با خلوص ۹۹/۵% استفاده شد. نتایج نشان داد بعد از ۲ ساعت آسیاکاری پیک های fcc-Co حذف شده و تماما بصورت کبالت hcp در می آید . با ادامه آسیاکاری پیک های کبالت تضعیف شده و پس از ۱۰ ساعت آسیاب کاری بطور کامل حذف می شود که نشان دهنده ی حل شدن Co در Fe و تشکیل محلول جامد FeCo می باشد . نتایج XRD همچنین نشان داد بعداز ۱۰ ساعت آسیاکاری آلیاژ نانوساختار با اندازه دانه کمتر از ۳۰ نانومتر بدست میآید.