سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدامیرحسین گلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
الناز قاسم تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به فواید بیشمار شیر و محصولات لبنی امروزه انواع نوشیدنی برپایه لبنیات تولید می شود که از آن جمله می توان به نوشیدنی های فراسودمند برپایه آب پنیر نوشیدنی شیراسیدی نوشیدنی شیرطعم دار و نوشیدنی مخلوط شیروآب میوه اشاره کرد که دراین میان نوشیدنی مخلوط شیرو آب میوه به دلیل داشتن مقادیری کاروتنوئید ویتامین C و ترکیبات فنولیک به عنوان یک غذای فراسودمند حائز اهمیت فراوان می باشد با مخلوط کردن شیروآب میوه PH شیر به دلیل PH اسیدی آب میوه کاهش یافته و رسوب تشکیل میدهد و احساس دهانی دانه ای بودن به وجود می آید بنابراین برای تولید نوشیدنی پایدار استفاده از پایدار کننده مناسب توصیه شده است پس از اعمال تیمار حرارتی و نگهدار ینوشیدنی ها میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی درنمونه های نگهداری شده درسرما نسبت به نمونه های نگهداری شده دردمای اتاق بیشتر است همچنین گزارش شده است که PH دانسیته و درجه بریکس می تواند روی میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی کل نوشیدنی اثر گذار باشد.