سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدبابک موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدعباس شجاع الساداتی – استاددانشگاه تربیت مدرس
رسول خلیل زاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

فاکتور رشدی اپیدرمی انسانی hEGF پلی پپتیدی با ۵۳ آمینواسید و وزن مولکولی ۶/۲ کیلودالتون است این فاکتور رشد به دلیل قابلیت تحریک رشد سلولهای پوستی کاربرد گستردها ی دردرمان زخمهای پوستی پیدا کرده است و به عنوان افزودنی درلوازم ارایشی استفاده میشود دراین پژوهش ازباکتری اشرشیاکلی نوترکیب برای تولید فاکتور رشد اپیدرمی انسانی به صورت درون سلولی استفاده شد با القا بیان به وسیله لاکتوز درکشت غیرمداوم همراه با خوراک دهی با خوراک غلیظ حاوی گلوکز و پپتون به روش DO-stat درمدت زمان ۲۲ ساعت وزن خشک سلولی به ۳۱گرم برلیتر رسید حدود یک گرم برلیتر فاکتور رشد اپیدرمی انسانی تولید شد و خالص سازی پروتئین نوترکیب تولید شده با یک روش ساده و اقتصادی با استفاده ازاولترافیلتراسیون و کروماتوگرافی صافی ژل انجام شد با این روش خالص سازی بازده ۴۴درصد و خلوص نهایی ۹۵درصد بدست آمد.