سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد حریری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقبقات
منصور امیدی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ته
مهدی شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
سعید پروانه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

کاروتنوئید ها از جمله مهمترین و با ارزش ترین متابولیت های ثانویه در موجودات زنده هستند که دارای یک محدوده بزرگ از وظایف ساختاری، اعمال فیزیولوژیک و همچنین بیولوژیک می باشند این ترکیبات نقش بسیار پر اهمیتی در مباحث مربوط به تغذیه و سلامت انسان و صنایع وابسته دارند. کمیت و کیفیت مهندسی، تولید کاروتنوئید ها در گیاهان زراعی حاصل شده است و گزارشات موفقیت آمیزی در گیاهانی مثل گوجه فرنگی، سیب زمینی، برنج بیان داشت که افزایش سنتز کاروتنوئیدها ارزش غذایی را در این گونه از محصولات افزایش داده است و در گیاهان مدل آرابیدوپسیس و تنباکو مهندسی تولید کاروتنوئید تحمل مقاومت به خشکی را به این گیاهان اعطاء کرد. مطالعه مسیرهای تولید کاروتنوئیدها به طور گسترده در باکتری ها مطالعه نشده است در این تحقیقات مسیرهای تولید کاروتنوئید ها در باکتریRhodococcus erythropolisسویه AN12 تلاشی بود در جهت تشدید بیان، چندین ژن در گیر در بیوسنتز کاروتنوئید ها. در طی سال های اخیر ژن های بیشتر از ۲۰ آنزیم مختلف موثر در بیوسنتز کاروتنوئید ها در موجودات مختلف کلون شده است که از جمله می توان به باکتریها، سیانوباکتریها، قارچها، خزه ها و گیاهان اشاره کرد. این موفقیت ها فراهم کننده ابزارهای مولکولی مناسب برای مطالعه آنزیمها و کسب اطلاعات جدیدی از ساختار آنها حاصل کرد. در این تحقیقات مسیرهای بیوسنتز کاروتنوئید ها و فرایندهای جدیدی در ژنتیک مولکولی مورد برسی قرار گرفت.در گام های بعدی مسیرهای تولید ایزوپرونوئیدها که به طور عمده در تولید زانتوفیل ها نقش دارند همسانه سازی میشوند