سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروغ محترمی – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
میرخلیل پیروزی فرد – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

این مقاله مروری بر کاربرد تکنولوژی بسته بندی تحت اتمسفر تغییر یافته در محصولات پختی است.این بسته بندی مدت ماندگاری محصولات پختی را به میزان قابل توجهی افزایش داده وکیفیت اینمحصولات را در طی زنجیره توزیع تا مصرف در حد قابل قبولی حفظ می کند. استفاده از این تکنیک ۰۴ ، کاهش ضایعات اقتصادی این -% باعث افزایش مدت ماندگاری محصولات پختی به میزان ۰۴۴ محصولات، امکان توزیع محصول در مسافت های طولانی و افزایش کیفیت محصول بدون نیاز به نگهدارنده های شیمیایی می شود. در این مقاله پیرامون تجهیزات مورد نیاز در بسته بندی تحتاتمسفر تغییر یافته، مواد بسته بندی و تجهیزات مورد نیاز برای بسته بندی محصولات پختی بحث خواهد شد.