سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد صحبت زاده – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی
علیرضا خصالی – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی
زهرا امیدی – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی
هدی مهدوی – گروه فیزیک اتمی و مولکولی-ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزی

چکیده:

در این مقاله به تولید و بررسی پلاسمای مایکروویو در فشار اتمسفری پرداخته ایم. برای تولید پلاسما از روش جذب تشدیدی امواج توسط یک انتن فلزی ئ انتقال ان به ملکول هلی گاز و یونیزه شدن گاز استفاده کردیم. همچنین اثر گاز ارگون و هوا در تولید این نوع پلاسما برای تعدادی انتن ها، مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تعیین ویژگی دمایی الکترونی پلاسما از بیناب گسیل توری و روش رسم بولتزمن استفاده شده است. با انالیز بینایی گونه های مختلف موجود در پلاسمای راشناسایی نموده دمای پلاسمای تولید شده را محاسبه کردیم.