سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رنجبران – استادیار مهندسی مواددانشگاه شهید رجایی
محمدرضا سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد

چکیده:

دراین پژوهش خواص مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت Al – Sic که به روش گردابی تهیه شد موردم طالعه قرارگرفت ذرات sic بقطر متوسط ۵۰ میکرون به عنوان تقویت کنده به مذاب آلیاژ A356 افزوده شد وپس از هم زدن به مدت ۱۰ دقیقه درقالب فلزی ریخته گری شد بعد از ریخته گری درقالب فلزی نمونه ها مورد عملیات حرارتی پیرسازی قرارگرفته و درادامه طبق استاندارهای موجود آماده سازی شده و تست های کشش سختی و متالوگرافی صورت پذیرفته دراین تحقیق تاثیر درصد حجمی ذرات Sic برریزساختار و خواص کامپوزیت موردبررسی قرارگرفت نتایج نشان دهنده توزیع یکنواخت و مناسب ذرات Sic درنمونه های حاوی ۵ درصد و ۱۰ درصدحجمی و آگلومره شدن آن ۱ ۵درصد حجمی و نیز نشان دهنده افزایش تنش تسلیم و مدول الاستیسیته نمونه ها به مقدار ۵ درصد در نمونه ۵ درصد Sic و ۱۲ درصد درنمونه ۱۰ درصد Sic و ۱۷ درصد درنمونه با ۱۵ درصد Sic نسبت به آلیاژ زمینه است.