سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی ملک جعفریان – عضو گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد مشهد
مسعود گلستانی پور –
محمدصادق ابروی –

چکیده:

مواد فومی خانواده ای از مواد نوین به شمار می روند که با توجه به ویژگیهای منحصر بفرد مورد توجه ویژه قرارگرفته اند. از جمله ویژگیهای مذکور داشتن نسبت استحکام به وزن بالا خواص حرارتی ویژه در جذب و یا انتقال حرارت خواص الکتریکی خاص و قابلیتهای ویژه در جذب صوت و انرژی می باشد. دراین تحقیق با استفاده ازروش فوم سازی مستقیم مذاب با بهکارگیری عامل فوم ساز کربنات کلسیم CaCO3 فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیمی باذرات تقویت کننده کاربید سیلیسیوم SiC تولید گردید. دانسیته فوم های تولیدی بین ۰/۴۳ تا ۰/۷۶ گرم برسانتی متر مکعب اندازه گیری شد. در ادامه بررسی های ریزساختاری و خواص فشاری فوم کامپوزیتی Al-Si-Mg/SiCp نیز انجام گرفت. مطالعات ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی بیانگر توزیع یکنواخت سلول ها و همچنین توزیع مناسب ذرات تقویت کننده SiC در دیواره تخلخل ها می باشد.