سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهناز شریفیا – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
نجمه معصومی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در سال‌های اخیر تولید اتانول از منابع تجدید پذیر به عنوان یک منبع سوختی جایگزین یا به عنوان یک ترکیب افزودنی اکسیژن دار مورد بررسی قرار گرفته است ولیکن در حال حاضر محققان به دنبال روشهایی جهت استفاده از بیومس تولید شده می باشند و این یکی از معضلات مهم صنایع بیوتکنولوژی می باشد. مواد خام مورد استفاده جهت تولید بیواتانول به سه دسته کلی؛ قندهای ساده، مواد نشاسته‌ای و مواد لیگنوسلولزی تقسیم می‌شوند. تعداد زیادی از مخمرها و قارچ‌ها در صنایع تخمیری کاربرد دارند. زیگومیست‌ها از جمله قارچ‌های فیلامنتوس ساپروفیت هستند که قادر به تولید متابولیت‌های مختلف همچون اتانول می‌باشند. قارچ ‌موکور ‌ایندیکوس (موکور رکسی) از جمله قارچ‌های فیلامنتوس متعلق به رده زیگومیست‌ها می‌باشد. این قارچ دیمرف بوده و به دو شکل فیلامنتوس (میسلیومی) و مخمری شکل رشد می‌کند. در مطالعاتی که در سال‌های اخیر انجام شده است. بیومس موکور ایندیکوس حاوی کیتوزان بوده و منبع مناسبی برای تولید این محصول ارزشمند می‌باشد. در این تحقیق در ابتدا توانایی مورفولوژی‌های مختلف قارچ ‌موکور ‌ایندیکوس جهت تولید بیومس و کیتوزان از ساکاروز، ملاس نیشکر و ملاس چغندر تحت شرایط هوازی و بی‌هوازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این قارچ قادر به تولید قادر به تخمیر ساکاروز نمی‌باشد. بدین دلیل در ادامه تحقیقات از انواع ملاس‌های اینورت شده و محلول سنتتیک ساکاروز اینورت شده مورد مطالعه قرار گرفت. بازده تولید بیومس و کیتوزان از ملاس نیشکر، ملاس چغندر، ساکاروز اینورت شده، ملاس نیشکر اینورت شده و ملاس چغندر اینورت شده در شرایط هوازی و بی هوازی توسط مورفولوژی‌های مختلف ‌موکور ‌ایندیکوس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که؛ ماکزیمم بازده تولید بیومس تحت شرایط هوازی بدست می‌آید، بازده تولید بیومس توسط مورفولوژی مخمری شکل بیش از مورفولوژی میسلیومی است در حالی که سهم کیتوزان موجود در بیومس این مورفولوژی کمتر از مورفولوژی میسلیومی است، ملاس نیشکر و ملاس چغندر هم بصورت خام و هم به صورت اینورت شده منابع مناسبی جهت تولید بیومس و کیتوزان هستند و لیکن جهت تولید اتانول بهتر است از ملاس نیشکر یا از ملاس‌های اینورت شده استفاده نمود.