سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صالح فرد – عضو هیئت مدیره گروه متالورژی شرکت ماشین سازی اراک
معصومه رمضانی – کارشناس مهندسی گروه متالورژی شرکت ماشین سازی اراک

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات مطرح در صنعت نفت و گاز، خوردگی های نوع ترک ناشی از القای هیدروژن (HIC) و خوردگی تحت تنش سولفیدی (SSC) می باشد. ترکیب شیمیایی فولاد، تمیزی فولاد از نظر میزان ناخالصی های غیر فلزی، اندازه دانه، نوع و میزان کار انجام شده بر روی فولاد از مهمترین عوامل موثر د رمقاومت فولاد به این نوع خوردگی ها می باشد. در این تحیق تاثیر عوامل مهم در ایجاد این نوع خوردگی ها رد فولاد، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، سه ذوب با آنالیز شیمیایی مشخص ریخته شد. سپس فرایند تولید با سه روش آهنگری قالب بسته ، قالب بز و رینگ ساز انجام گرفت. بعد از عملیات حرارتی نرمال و گوئنچ – تمپر، آزمایش های خوردگی مطابق با دو استاندارد NACETM0177 و NACETM 0284 انجام شد. نتایج حاصله از آزمایش ها نشان دهنده این مطلب است که با تنظیم پارامترهای مهم ریختگی از جمله آنالیز شیمیایی، کنترل میزان ناخالصیهای غیر فلزی و همچنین فرایند تولید آهنگری و عملیات حرارتی، می توان د رتولید این فولاد مطابق با استاندار هانی به موفقیت دست یافت.