سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده مریم خرازی – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
حبیب اله یونسی – دانشگاه تربیت مدرس
جواد عابدینی طرقبه – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

رشد سریع شهرنشینی و صنعتی شدن منجر به تولید حجم زیاد ضایعات می شود بهترین گزینه برای دفع این ضایعات استفاده از فناوری تولید ورمی کمپوست می باشد سالانه درفصول برداشت ذرت حجم زیادی ضایعات آلی تولید می شود از آنجا که این ضایعات از نسبت C/N بالایی برخوردار می باشد بهعنوان ماده اولیه برای تولید ورمی کمپوست مناسب می باشند این تحقیق در جهت بررسی توانایی کرم خاکی Eisenia fetida درتثبیت این ضایعات آلی و تولید کود ورمی کمپوست انجام شده است بدین منظور ضایعات ذرت از مزارع مربوطه در فصل برداشت ذرت جمع آوری شد آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه نوع ترکیب بستر شامل سه سطح اختلاط مواد بستر ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ درصد وزن خشک ضایعات ذرتت و مابقی کمپوست کود گاوی و کارتن درسه تکرار مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاکی از آن بود که فرایند تولید ورمی کمپوست کربن موجود در بستر مواد آلی را تثبیت کرده و نیتروژن و فسفر موجود را افزایش داده و به فرم قابل دسترس برای گیاه تبدیل می کند.