سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

دراینمقاله فرآیند تولید بدنه یک واگن با ساختار کامپوزیتی ساندویچی برای پانلها و ساختار فولادی برای شاسی مورد بررسی قرارگرفته است اگرچه کاربرد موادکامپوزیتی به دلیل مزایایی چون کاهش وزن افزای میزان بار قابل حمل افزایش سرعت و کاهش مصرف انرژی درصنایع ریلی افزایش یافته است ولی معایبی نظیر مقاومت دربرابر اتش این رشد را کاهش داده است بنابراین بهدلیل این ضعف یا به عبارتی مقاومت کم مواد آلی دربرابر آتش نتایج نشت مقاومت دربرابر اشتعال یک بدنه کامپوزیتی درمقیاس کوچک و بزرگ ارزیابی شده و با معیارهای مورد پذیرش استاندارد های جهانی مورد قیاس قرارگرفته است بررسیهای انجام شده نمایان می سازد که پانلهای کامپوزیتی معیارهای مدنظر تست های انتشار شعله سمیت و دانسیته دود را برآورد ساخته و از ایمنی کاف یدربرابر اتش برخوردارند.