سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد شعبان پور – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

در سالهای اخیر هیدروژن به عنوان سوختی پاک و بسیار حائز اهمیت از نقطه نظر زیست محیطی و کاهش گازهای گلخانه ای بسیار مورد توجه قرارگرفته و وقت آن رسیده جایگاه مناسب خود را در بازارهای جهانی پیدا کند بیومس یکیاز منابعی است که شامل مواد غیرفسیلی بوده و حامل انرژی نهفته در منابع کربنه می باشدکه می توان از آن به روشهای مختلفی تولید گاز کرد تولید هیدروژن توسط تبدیل به گاز کردن بیومس در آب فوق بحرانی یک تکنولوژی امیدبخش برای بکارگیری بیومس خیلی مرطوب است اما راکتور لوله ای یک مشکل اساسی برای این فرایند دارد که در صورت توقف در انجام فرایند راکتور دچار انسداد و گرفتگی می شود سیستم بطور موفقیت آمیزی توسعه پیدا کردو در راکتور بستر سیال مورد ازمایش قرارگرفت و تحت شرایط دمای بالاتر از ۹۲۳K و فشار بیشتر از ۳۰Mpa طراحی صورت گرفت.مدل ترکیبی گلوکز و چوب ذرت بعنوان بیومس تحت شرایط آب فوق بحرانی به گاز تبدیل شد تا سوخت غنی شده هیدروژنتولید گردد خوشبختانه دراین روش مشکل انسداد وگرفتگی لوله ها برطرف و گازهای CO,CO2,CH4,H2 و مقدار کمتری C2H6,C2H4حاصل گردید. اثرات غلظت دما فشارو افزودن اکسیدانت برروی این فرایند بررسی شده و نتایج بدست آمده اثر مثبت برروندتولید هرچه بیشتر هیدروژن خواهد داشت نتایج نشان میدهد استفاده از راکتور بستر سیال برای تبدیل به گاز کردن بیومس در آب فوق بحرانی بسیار بصرفه تر و درآینده بسیار نوید بخش خواهد بود.