سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر راحمی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و کاتا
علی اکبر بابالو – استاد مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیس
مهدی فلاح – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – واحد پژوهش و فناوری – شرکت ملی پالایش و پخش فرا

چکیده:

در این مقاله کاتالیست تلقیحی Ni/Al2O3-CeO2 با استفاده از پلاسما اصلاح شده ودر فرایند ریفورمینگ متان با دی اکسید کربن جهت تولید هیدروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. خواص ساختاری کاتالیست با استفاده از آنالیزهای BET SEM XRD و FTIR بررسی شد و نشان داده شد که حضور اکسید سریم و همچنین پلاسما موجب کاهش اندازه ذرات میشود و این اصلاح ساختار موجب پایدار ماندن فعالیت کاتالیست در طول فرایند ریفورمینگ متان با دی اکسید کربن می گردد.