سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر راحمی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و کاتا
علی اکبر بابالو – استاد مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیس
مهدی فلاح – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – واحد پژوهش و فناوری – شرکت ملی پالایش و پخش فرا

چکیده:

در این مقاله کاتالیست تلقیحی Ni/Al2O3-CeO2 در فرایند ریفورمینگ متان با دی اکسید کربن جهت تولید هیدروژن مورد ارزیابی قرار گرفت . خواص ساختاری کاتالیست با استفاده از آنالیزهای BET SEM XRD و FTIR بررسی شد و نشان داد حصور کبالت موجب کوچکتر شدن و توزیع بهتر ذرات اکسید نیکل می شود و این اصلاح ساختار موجب پایدار ماندن فعالیت کاتالیست در طول فرایند ریفورمینگ متان با CO2 می گردد.