سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید عمیدپور –
نیره نیرومند –

چکیده:

در این مقاله مدل ترکیبی جدیدی از دودکش خورشیدی و آب شیرین کن جهت تولید همزمان توان و آب شیرین معرفی شده است .دودکش خورشیدی از یک کلکتور(جمع کننده هوا) و دودکشی که در مرکز آن قرار دارد، وتوربینی که در پایه دودکش قرار دارد، تشکیل شده است. با استفاده از دو پدیده گلخانه ایی و دودکشی ، باعث جریان هوا و به حرکت در آمدن توربین می شود. تولید آب شیرین در این مدل، بر مبنای گرمایش هوا ، رطوبت زنی هوا و رطوبت گیری از آن انجام می شود. این فرایند بسیار شبیه به فرایند آب شیرین کن های HDبا سیکل باز و گرمایش هوا می باشد. مدل ترکیبی دودکش خورشیدی از کلکتور، بخش رطوبت زنی، توربین، دودکش، بخش رطوبت گیری تشکیل شده است. تمام انرژی مورد نیاز این مدل از انرژی خورشیدی می باشد و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران بسیار مناسب جهت استفاده است. در این مقاله رطوبت زنی بعد از عبور هوا از کلکتور، قبل و بعد از توربین مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه نتایج بدست آمده از شبیه سازی کامپیوتری، تولید توان و آب شیرین، برای دودکش خورشیدی با مساحت کلکتور۴۶۰۰ متر مربع و ارتفاع دودکش ۱۹۴٫۶ متر ارایه می شود.