سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد کاردان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مژده حکیمیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از نقشه های مفهومی هنوز به اندازه کافی در حوزه هایی اموزشی مورد استفاده قرار نمی گیرد. این موضوع می تواند به این دلیل باشد که ساختن نقشه های مفهومی به صورت دستی بسیار مشکل و پیچیده و به روز آوری این نقشه ها نیز سخت و خسته کننده است، بنابراین یادگیرندگان معمولا تمایلی به استفاده از این نوع نقشه ها ندارند. در معماری پیشنهادی ابتدا یادگیرندکان در آزمون هایی شرکت می کنند. نتایج حاصل از آنها سطح دانش یادگیرندگان را در ارتباط با مفاهیم درس مربوطه تعیین می کند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون هاف مفاهیمی که یادگیرنده در آزمون ها به خوبی به آنها پاسخ داده است انتخاب و در یک نقشه مفهومی نیم ساخته به یاد گیرنده نشان داده می شود، سس یادگیرنده با توجه به نقشه نمایش داده شده و پسخورهای ارائه شده توسط سیستم، سطح دانش خود را در مفاهیمی که در یادگیری آنهامشکل داشته است بالا می برد. سایز مفاهیم و پیوندهای بین انها نیز در مراحل بعدی با توجه به نتایج ازمون های یادگیرنده تکمیل می شود. برای ارزیابی این معماری، سیستم آموزش الکترونیکی مرسوم و سیستم آموزشی به روش پیشنهادی با یکدیگر مقایسه شدند. میزان یادگیری یادگیرندگان در هر دو سیستم در دو گروه مقایسه شد و مشخص شد که یادگیری مفاهیم، تعداد پاسخهای اشتباه و نرخ خطای یادگیرندگان در روش پیشنهاد شده بهبود یافته است.