سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک پاک بین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایعغذایی
مهری هادی نژاد – استادیار دانشگاه تهران کرج
سعید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

دراین پژوهش امکان استفاده از نوشیدنی توت فرنگی بهعنوان ماده خام جهتتولید نوشیدنی پروبیوتیک توت فرنگی با استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی C3 لاکتوباسیلوس کازئی A4,لاکتوباسیلوس پلانتاروم D7 بررسی شده است نوشیدنی توت فرنگی بهوسیله کشت لاکتیک ۲۴ ساعت کشت داده شده تلقیح شده و دردمای ۳۰ درجه سانتی گراد انکوبه گردید حین تخمیر تغییرات PH اسیدیته و مقدار قندو تعداد سلولهای زنده مورد بررسی قرارگرفت لاکتوباسیلوس پلانتاروم لاکتوباسیلوس دلبروکی و لاکتوباسیلوس کازئی درنوشیدنی توت فرنگی به خوبی رشد کردند و به تعداد CFU/ml 3/09×۱۰ ۸ بعد از ۴۸ ساعت تخمیر در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد افزایش یافتند نوشیدنی توت فرنگی تخمیر شده به عنوان یک نوشیدنی سالم می تواند توسط افراد دارای رژیم های گیاه خواری و اشخاصی که حساس به لاکتوز هستند مورد استفاده قرار بگیرد.