سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید اخلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی متالورژی و مواد-دانشکده فنی-دا
محمد قمبری – استادیار- دانشکده مهندسی متالورژی و مواد-دانشکده فنی-دانشگاه تهران

چکیده:

نورد پودر یکی از مناسبترین روش های تولید نوارهای نازک دو یا چند لایه است. استفاده از لایه آهنی متخلخل و اعمال نورد پودر آلومینیوم بر روی آن باعث حصول بهترین خواص مکانیکی در فرآیند تولید نوار کامپوزیتی دولایه آهن-آلومینیوم میشود. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان ساخت نوار دو لایه آهن- آلومینوم با چگالی نزدیک به چگالی تئوری از روش نورد پودر است. در این تحقیق نوارها، با سه روش متفاوت تولید شدهاند: ۱) نورد مستقیم دو لایه پودر در تماس مستقیم با یکدیگر و تفجوشی آنها، ۲) نورد مستقیم پودر آلومینیوم بر روی ورق آهنی، ۳) تولید لایه متخلخل از طریق پرس و تفجوشی پودر آهن و اعمال چند مرحله نورد پودر آلومینیوم بر روی این لایه. چگالی نوارهای تولید شده با روش سوم بیشترین چگالی برابر با ۹۷/۶% چگالی تئوری را از خود نشان داده است. برای بررسی پیوستگی در عرض فصل مشترک لایه ها از SEM مجهز به EDS استفاده شده و مشاهده شد که نوار تولید شده با روش سوم کمترین تخلخل و بهترین تغییر تدریجی غلظت آلومینیوم در عرض فصل مشترک را از خود نشان می دهد.