سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره بهاره مهرابلی – کارشناسی ارشد مهندسی نساجی – گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف دانشکده م
محمد رضا محدث مجتهدی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی نساجی
احمد موسوی شوشتری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی نساجی
علی خسروشاهی – دکتری مهندسی نساجی – گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف، کارخانه ایران ری

چکیده:

امروزه، استفاده از مخلوطهای پلیمری جهت دستیابی به مواد با کیفیت بالاتر روز به روز گسترش می یابد. با توجه به تحقیقات انجامشده، اختلاط پلی اولفینها از نظر صنعتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش به بررسی خصوصیات الیاف تهیه شده از آمیزه پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک پرداخته شده است. جزء اصلی در این آمیزه را پلی پروپیلن و جزء کمتر را پلی اتیلن سبک تشکیل داده است. نخ فیلامنتی مخلوط پلی پروپیلن/پلی اتیلن سبک با درصد های اختلاط ۱۰۰/۰، ۹۹/۱، ۹۷/۳، ۹۵/۵، ۹۳/۷، ۹۰/۱۰ به روش ذوب ریسی و در شرایط صنعتی تولید گردید. سپس نمونه ها تحت عملیات کشش قرار گرفت و خواص ساختاری شامل جرم مخصوص، خواص حرارتی، ضریب شکست مضاعف و خواص فیزیکی شامل استحکام، ازدیاد طول پارگی، مدول و جمع شدگی نمونه های نوریس و کشیده شده بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، حضور پلی اتیلن سبک در نمونه های مخلوط تاثیر محسوسی بر روی جرم مخصوص و میزان تبلور پلی پروپیلن نداشته است. از طرف دیگر با افزایش میزان پلی اتیلن سبک در نمونه های کشیده شده، جمع شدگی افزایش می یابد. بررسی نتایج نشان می دهد، استحکام نمونه های نوریس و کشیده شده با افزودن پلی اتیلن سبک روند کاهشی دارد، درحالیکه ازدیاد طول پارگی یک روند افزایشی را نشان می دهد