سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیلار حسن زاده – دانشجوی کارشناسی گروه علوم تغذیه
توحید روزی طلب – دانشجوی کارشناس یارشد گروه علوم تغذیه
عزیز همایونی راد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

نان یکی از مهمترین منابع انرژی دربسیاری از کشورهای جهان بودها ست قابلیت نگهداری زیاد و امکان غنی سازی این ماده غذایی و همچنین قابلیت جایگزینی ماده اولیه عمده آن با ترکیباتدیگر جهت سازگاری با رژیم غذایی افراد مبتلا به بیماریهای مختلف از جمله دیابت سلیاک می باشد مصرف گلوتن در افراد مستعد از نظر ژنتیکی انتروپاتی خود ایمنی با عنوان سلیاک ایجادمی کند مقالات مرتبط با موضوع مورد مطالعه از پایگاه اینترنتی science direct و مجلات معتبر در فاصله سالهای ۲۰۱۰ -۲۰۰۰ جستجو شدند در حال حاضر تنها درمان برای بیماری سلیاکی پرهیز از مصرف گلوتن درت مام طول عمر می باشد پرهیز از مصرف گلوتن منجر به بهبود بیماری می شود.