سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا امامیان – ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سم
عباس هنربخش رئوف – ۲- استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
ابوالقاسم عطائی – ۳- دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش
امین یوردخانی – ۴- دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دا

چکیده:

در این تحقیق، از پلیمراسیون محلول کمپلکس و بدون انجام عملیات تنظیم pH، که بر اساس اصول روش سل- ژل طراحی شده بود، جهت تولید نانوذرات مغناطیسی فریت کبالت استفاده شد. محلولی از سیترات آهن، نیترات کبالت، اسید سیتریک، اتیلین گلیکول و آب مقطر با نسبت مناسب تهیه گردید. این محلول تحت هم زدن مغناطیسی در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شد تا به ژلی با ویسکوزیته بالا تبدیل شود. ژل حاصل در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت خشک شد. ژل خشک شده تحت کلسیناسون در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۳ ساعت به ماده فریت کبالت تک فاز تبدیل گردید. از تکنیک پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی به ترتیب جهت شناسایی فاز و تعییین مورفولوژی و اندازه ذرات استفاده شد.در نهایت خواص مغناطیسی نانو پودر فریت کبالت تولید شده توسط دستگاه مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی (VSM) مورد ارزیابی قرار گرفت.