سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی عقبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندس متالورژی-گرایش شناسایی و انتخاب مو
محمدمهدی کلانتریان – دانشجوی مقطع دکتری، رشته مهندس متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف
سیروس عسگری – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد/دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اخیراً سیلیکات لیتیم آهن(Li2FeSiO4به عنوان ماده کاتدی جدید در باتری های لیتیم یونی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.Li2FeSiO4مزیت هایی مانند مواد اولیه ارزان و در نتیجه هزینه تولید کمتر، آلودگی کمتر محیط زیست، امنیتبالاتر و پایداری الکتروشیمیایی بالاتر نسبت به دیگر مواد کاتدی مانندLiMnO و ۲ LiNiO2 ،LiCoO2 ،LiFePO4پایداری سیکلی و ظرفیت تئوری بالا ۱۶۶mAh/g می باشد. در این پژوهش سنتز نانوذرات سیلیکات لیتیم آهن به روش سل-ژل انجام شد آنالیز حرارتیTG/DTA برای تعیین محدوده دمایی مناسب برای کلسیناسیون انجام شد. به منظور تعیین مناسب ترین دما، پودر ژلخشک شده در هر یک از سه دمایC 700° و C ،۶۵۰° ۷۵۰° به مدت ۱۲ و ۳ ساعت کلسینه شد. آنالیز پراش پرتوX جهتشناسایی فازی انجام شد. مشاهداتFE-SEM میانگین اندازه ذرات زیر ۱۰۰ نانومتر را تایید نمود. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز فازی انجام شده و مشاهدات میکروساختار، روش سل ژل روشی مناسب برای تولید نانو پودر سیلیکات لیتیم آهن می باشد. نانو پودرسنتز شده به عنوان کاتد باتری لیتیم یون استفاده شد و شارژ دشارژ باتری جهت بررسی خواص الکتروشیمیایی انجام گردید