سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا پدرام راد – کارشناسی ارشد نساجی
حسین توانایی – استاد، دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان،
علیرضا مرادی – استادیار، دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:

پودر کراتین پر قابلیتهای کاربردی متنوعی در زمینه بهداشتی، کامپوزیتها و سیستم رهایش (تحویل) دارو را دارا میباشد.تحقیقات معدودی در زمینه تولید پودر کراتین پر انجام شده است. الکترواسپری نسبت به دیگر روشهای تولید پودر، مزایاییهمچون تولید ذرات کروی شکل، کوچک و یکنواخت را دارد. از این رو در این تحقیق کراتین پر به روش مناسب استخراج گردید و سپس نانو پودر کراتین به کمک روش الکترواسپری تهیه گردید. علاوه بر این در این تحقیق پارامترهای موثر بر فرایندالکترواسپری مانند غلظت محلول کراتین، ولتاژ اعمال شده، فاصله بین نازل تا جمع کننده و نرخ تغذیه محلول مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که الکترواسپری روشی مناسب برای تولید ذرات کروی شکل و یکنواخت کراتین با میانگین اندازه ذرات زیر ۶۰ نانومتر میباشد