سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور رضوی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
محمدرضا رحیمی پور –
سعید زمانی –

چکیده:

دراین مقاله امکان سنتز نانوکامپوزیت Fe-WC با استفاده از روش الیاژسازی مکانیکی بررسی گردید مواد اولیه شامل فروتنگستن و کربن به همراه WC دریک آسیای سیاره ای درزمانهای مختلف آسیا شدند و درزمانهای مختلف از ان نمونه برداری انجام گردید درنمونه های حاوی فروتنگستن و کربن آسیا کردن تا زمانهای بالا منجر به تشکیل کاربید تنگستن نشد اما با اضافه کردن ۱ درصد وزنی کاربید تنگستن همراه با مواداولیه کاربید تنگستن پس از گذشتن ۷۵ ساعت آسیا تشکیل و درادامه پایدار باقیماند درزمانهای بیش از ۱۲ ۵ ساعت نیز کلیه مواد اولیه ناپدید و آهن به شکل فریت ظاهر گردید با افزایش زمان آسیا مقدار اهن اضافه شده ناشی از سایش افزایش یافت که مقداری از ان درشبکه کاربیدی حل شده است همچنین از روی پهنای پیک های xRD اندازه کریستال های کاربیدهای سنتز شده در مقیاس نانوتخمین زده شد این مقدار با افزایش زمان کاهش و درعوض میزان کرنش متوسط افزایش یافت.