سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجعفر مولایی – فارغ التحصیل دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده ها
ابوالقاسم عطایی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
شهرام رایگان – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دان

چکیده:

در این تحقیق هگزافریت باریم و گرافیت به منظور تهیه کامپوزیتهایBaFe12O19/Fe3O4 وBaFe12O19/Fe/Fe3O4 به مدت زمانهای مختلف تحت آسیاکاری و سپس عملیات حرارتی در خلاء قرار گرفتند. آسیاکاری مخلوط هگزافریت باریم و گرافیت با نسبت مولیC:O=1/1 در یک آسیای پر انرژی سیاره ای با نسبت وزنی گلوله به پودر ۳۵ و سرعت چرخش ۳۰۰ دور بر دقیقه به مدت زمانهای مختلف تحت اتمسفر هوا صورت گرفت. نمونه های آسیاکاری شده به مدت ۱۰ دقیقه تحت خلاء در دماهای مختلف عملیات حرارتی شدند. محصولات به دست آمده در هر مرحله توسط روشهایHRTEM و VSM ،XRD مورد مشخصهیابی قرار گرفتند. در اثر آسیاکاری مخلوط هگزافریت باریم و گرافیت، پیکهای فاز مگنتیت که از احیاء جزئی هگزافریت باریم حاصل می شود بعد از ۲۰ ساعت آسیاکاری در الگوهای پراش اشعه ایکس ظاهر و نانو کامپوزیتBaFe12O19/Fe3O4 با اندازه متوسط کریستالیت ۱۷nm تشکیل شد. عملیات حرارتی نانوکامپوزیت حاصل از آسیاکاری منجر به پیشرفت واکنش احیاء تا مرحلهα-Fe وتشکیل نانوکامپوزیتBaFe12O19/Fe/Fe3O4شد.