سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده الهام باقرزاده حسنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
سیدحمیدرضا مداح حسینی – استاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعه نانومواد جدید بر پایه ساختارهای متخلخل مورد توجه قرار گرفته است. در بین اینگونه ساختارها،سیلیکا متخلخل در زمینههای گوناگون نظیر کاتالیستها، مواد جاذب و مهندسی پزشکی کاربرد وسیعی پیدا کرده است. باترکیب خواص سطحی سیلیکا متخلخل و خواص مغناطیسی نانوذرات اکسید آهن میتوان به ساختارهایی با ویژگیهای منحصر به فرد دست یافت. در این پژوهش، برای تولید نانوکامپوزیت مغناطیسی متخلخل، ابتدا نانوذرات اکسید آهن با احیای محلولآبی حاوی نمکهای دو و سه ظرفیتی آهن و انجام عملیات هیدروترمال بر روی رسوب تهیه شد. در مرحله پوشش دهی نانوذرات اکسید آهن با لایهای از سیلیکا متخلخل، ازCTAB و TEOSاستفاده شد. به منظور حذف مولکولهای CTAB ایجاد ساختار متخلخل،عملیات کلسینه در ۵۵۰ درجه سانتیگراد انجام شد. ساختار فازی نانوذرات اکسید آهن با آنالیز تفرق اشعهX تعیین شد. به منظور بررسی اندازه و مورفولوژی نانوذرات مگنتیت از تصاویرFE-SEM استفاده شد. مساحت سطح ویژه نانوکامپوزیت حاصل با استفاده از تکنیکBET حدود ۲۸۶m2/g تعیین شد. مغناطش اشباع نانوکامپوزیت به دست آمده از دستگاه مغناطومتر ارتعاشی۳۰emu/g میباشد. با توجه به نتایج به دست آمده کامپوزیت حاصل دارای خواص مغناطیسی خوب و سطح ویژه قابل توجه میباشد، که میتواند در کاربردهای چند منظوره نظیر افزایش کنتراست تصاویرMRI و دارو رسانی به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد.