سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی محمد علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خوردگی مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه ت
ستاره گل روح – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خوردگی مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه ت
سعیدرضا اله کرم – دانشیار دانشکده مهندسی متالوژی و مواد ، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی خواص پوشش های مس تولیدی به روش جریان پالسی و مقایسه آن با پوشش بدست آمده از جریان مستقیم است که به علت اینکه در آبکاری پالسی امکان کنترل بهتر فرآیند تولید رسوب با ساختار و خواص منحصر به فرد وجود دارد در نتیجه می توان رسوباتی با اندازه نانو تولید کرد که خواص مکانیکی و خوردگی آن به مراتب در مقایسه با پوشش بدست آمده از جریان مستقیم و حتی مس زیر لایه بهتر و مقاوم تر است. با تغییر پارامترهای مربوط به جریان پالسی از قبیل فرکانس ، دانسیته جریان اعمالی و زمان روشن و خاموش اعمال پالس به مقدار بهینه اندازه دانه رسیده و با آنالیز توسط دستگاه های SEM و XRD و میکرو سختی بررسی بر روی پوشش ها انجام شد. نتایج بیان می کند که با ریز شدن اندازه دانه های پوشش مس مس توان به خواص مطلوب تری رسید. همچنین باافزایش فرکانس و کاهش زمان روشن در آبکاری با جریان پالسی می توان به یکنواختی بالاتری دست یافت.