سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه حاضری – دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین توانایی –
علیرضا مرادی –

چکیده:

سریسین یک پروتئین طبیعی زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است که به فرم پودر کاربردهایی همچون ماده افزودنی به غذا و لوازم ارایشی – بهداشتی و سیستم تحویل دارو را دارد الکترواسپری روشی است که امکان تولید ذرات درمقیاس نانو را فراهم می کند درمقاله حاضر تولید نانوپودر سریسین به روش الکترواسپری مورد بررسی قرارگرفته است دراین روش ابتدا سریسین با استفاده از روش دما و فشاربالا ازپیله ابریشم جدا گردید به منظور تهیه محلول الکترواسپری سریسین دردی متیل سولفوکساید حل و الکترواسپری محلول سریسین انجام پذیرفت همچنین به منظور بررسی پارامترهای مهم تاثیر گذار برتولید نانوپودر سریسین درفرایند الکترواسپری عوامل غلظت محلول پلیمری ولتاژ فاصله نوک سوزن تا جمع کننده ونرخ تغذیه مورد بررسی قرارگرفتند نتایج بیانگر این بود که روش الکترواسپری امکان تولیدذرات با میانگین اندازه کمتر از ۸۰نانومتر را فراهم می کند همچنین با کاهش غلظت محلول سریسین افزایش فاصله نوک سوزن تا جمع کننده و کاهش نرخ تغذیه میانگین اندازه ذرات کاهش می یابد.