سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه نادی – گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
فرزاد نصیرپوری –

چکیده:

در این مقاله نانوسیمهای آلیاژی کبالت نیکل به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی جریان متناوب در تمپلیت اکسید آلومینیوم منظم ) AAO ) تولید شدند. برای این منظور ابتدا تمپلیت اکسید آلومینیوم منظم باروش آندایزینگ دو مرحلهای ساخته شد. سپس نانوسیمهای کبالت نیکل در – داخل نانو حفرات تمپلیت با ولتاژ ۱۱ ولت و فرکانس ۲۲۲ هرتز و شکل موج سینوسی به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی جریان متناوب رسوب داده شدند.نتایج SEM نشاندهنده تمپلیت اکسید آلومینیوم دارای حفرات شش ضلعی منظم و با قطر ۵۴ نانومتر و همچنین نانوسیم آلیاژی کبالت نیکل با – قطری مساوی قطر نانو حفرات تمپلیت اکسید آلومینیوم منظم میباشد. طیف EDX 11 درصد کبالت و / ۵۴ و ۱۴ / گرفته شده از این نانوسیمها به ترتیب ۱ نیکل را نشان میدهد. همچنین منحنی جریان زمان ثبت شده در جریان – رسوبدهی الکتروشیمیایی نانوسیمهای کبالت نیکل نیز مطابق با الگوی – رشد چهار مرحلهای میباشد