سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شقایق رضانژاد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نورالدین نظرنژاد –

چکیده:

نانوسلولز فراورده ای است که ا زماده خام لیگنوسلولزی تولید می شود تا چندی پیش تولیدنانوذرات منحصربفرد نانوذرات مصنوعی بود اما درسالهای اخیر مطالعه و تحقیق د رزمینه نانوسلولز و تولید آن که نانومادی طبیعی است رو به پیشرفت گذاشته است الیاف سلولزی که ماده اصلی درتولید نانوسلولز است فراوانترین ماده الی در طبیعت می باشد که از تمامی منابع گیاهی و برخی منابع غیرگیاهی قابل تولید است یکی از مهمترین منابع تهیه سلولز ودرنهایت تولید نانوسلولز ضایعات کشاورزی می باشد ضایعات حاصل از برداشت برنج یکی از بیشترین باقیمانده های کشاورزی در کشور است که به میزان زیاد و با هزینه کم در دسترس است بنابراین می توان ضایعات حاصل از برداشت برنج را به عنوان یکی از منابع مداوم ارزان و دردسترس درنظر داشت که برای تولید نانوسلولز کاربرد دارد.