سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش گاز
شادی حسن آجیلی – استادیاردانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

پدیده انسداد میعانی یکی از مشکلات شناخته شده درمخازن گاز میعانی می باشد با افزایش تولید ازیک مخزن گاز میعانی به خاطر افت فشاردرنزدیکی دهانه چاه اشباعیت میعانات افزایش یافته و مسیر عبور چریان گاز مسدود می شود این پدیده باعث کاهش شدید درتولید گاز و افت فشار میگردد از راه کارهای موثر جهت رفع انسداد میعانی درمخازن گاز میعانی اصلاح ترشوندگی سنگ مخزن درنواحی نزدیک چاه تولید از حالت ترشوندگی قوی مایع به ترشوندگی میانی گاز می باشد دراین تحقیق نانوذرات سیلیس فلوئورینه با اندازه متوسط ۴۰ نانومتر تولید و کاربرد آنها دربهبود تراوایی نسببی گاز درنمونه سنگ کربناته لایه آسماری مخزن گازی سرخون مورد بررسی قرارگرفت همچنین تصویربرداری SEM ازسطح سنگ بعد ازانجام اصلاح ترشوندگی آن به کمک نانوذرات سیلیس فلوئورینه انجام شد تصاویر SEM نشان میدهد که ذرات بصورت کاملا کروی و تقریبا یکنواخت برروی سطح دیواره حفرات سنگ جذب شده اند.