سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شمس الزمان فرامرزی – تهران م صنعت خ سیمای ایران مجتمع پیامبراعظم دانشگاه آزاد اسلامی
حسین اکبریان بافقی –
شیوا باجلان –

چکیده:

دراین مقاله نانوذرات اکسید روی به روش لیزرکندگی از هدف روی درمحلول تتراهیدروفوران و همچنین محلول تتراهیدروفوران با غلظت ۰٫۸ درصد وزنی پلی استایرن تولید شده است نور کندگی توسط لیزر پالسی نئودیم یاگ با طول ۵۳۲ نانومتر و با انرژی های پالس ۸۰ و ۲۰۰ میلی ژول انجام گرفته است از طیف جذبی مرئی – فرابنفش میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف نشری فوتولومینسانس دردرجه حرارت اتاق برای تعیین ویژگیها و بررسی خواص اپتیکی نانوذرات اکسید روی استفاده شده است تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نمونه ها نشان میدهد که افزایش انرژی پالس از ۸۰ به ۲۰۰ میلی ژول اندازه متوسط نانوکامپوزیت های کروی شکل اکسید روی از ۴۰ نانومتر به ۲۲ نانومتر کاهش یافته است طیف جذبی مرئی فرابنفش نانوکامپوزیت های تولید شده یک شانه جذبی در ۳۶۰ نانومتر را نشان میدهد .