سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسمن آورزمانی – دانشگاه گیلان رشت
طناز محسنی – گروه مهندسی نساجی موسسه آموزش عالی کارواحد قزوین ایران
شیما شایسته فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رقیه دمرچلی –

چکیده:

الکتروریسی یک روش جدید وساده جهت تولید الیاف نانو است که به جهت سادگی روش و همچنین تولید الیافی در مقیاس نانو مورد توجه زیادی قرار گرفته است پلیمر پلی وینیل الکل یک پلیمر محلول درآب زیست سازگار دردسترس و ارزان می باشد که درسالهای اخیر به عنوان یکی از بهترین موادجهت تولید پانسمان های زخم مورد توجه واقع شده است دراین تحقیق سعی شده است که با استفاده از مواد ضدمیکروب نانونقره نانوالیاف پلی وینیل الکل آنتی باکتریال تهیه گرددبدین منظور محلولهایی از پلی وینیل الکل درآب و غلظت های مختلف نانونقره تهیه و الکتروریسی شدند سپس خصوصیات مورفولوژیکی آنها با استفاده از میکروسکوپ sEM مورد مشاهده قرارگرفت و گراف EDAX تمامی نمونهها تهیه گردید درنهایت تست آنتی باکتریال با استفاده از استاندارد AATCC100 برروی تمامی نمونه ها انجام شد.