سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر رنجبر – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
مصطفی محمودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدرضا خانی – کراشناس معدن
پرویز کلیدری – کارشناسی شیمی

چکیده:

با توجه به خوا صشیمیایی و فیزیکی مناسب نانوآلومینا این ماده کاربرد فراوانی در صنایعی مانندنفت و گاز سرامیک کامپیوتر، الکترونیک، جاذب ها کاتالیست ها و تصفیه آب پیدا نموده است دراین پژوهش از هیدرات آلومینیوم و نمک کربنات سدیم تولید شده در مجتمع آلومینای ایران بهعنوان منبع تولید نانوآلومینا استفاده شده است جهت تبدیل هیدرات به نمک آلومینیوم و پپتیزاسیون رسوب از اسیدنیتریک استفاده شد جهت آبزدایی و خشک کردنسل از اسپری درایر و جهت کلسیناسیونپودر از ماکرویو استفاده شد درنهایت پودر نانوآلومینا با اندازه ذرات کمتر از ۲۰۰ نانومتر سنتز شد.