سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میعاد فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
مصطفی افتخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
حمیدرضا مبصر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

سالیانه بیش از چهارمیلیون تن سیب زمینی از حدود ۱۷۰هزارهکتارسطح زیرکشت سیب زمینی درکشور برداشت می شود متاسفانه عواملی نظیر آفات بیماریها و کیفیت پایین بذرحدود ۳۰الی۳۵درصد عملکرد محصول را کاهش میدهد بهترین روش برای کاهش خسارات ناشی ازاین عوامل تولید بذرسالم و عاری از بیماری ازطریق تکنولوژی کشت بافت می باشد تولید مینی تیوبر سیب زمینی به روش کشت بافت پرهزینه است دراین تحقیق با هدف کاهش هزینه تولید مینی تیوبر ازساقه های جوان رقم آگریا نمونه گیری و سپس اقدام به کشت مریستم درمحیط مایع شد درمرحله القای تولید مینی تیوبر مواد ارزان قیمت مثل شکر معمولی جایگزین ساکارز نشاسته گندم جایگزین آگار وکودهای شیمیایی جایگزین عناصر ماکرو و میکروشدند این مطالعه بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید نتایج نشان داد که جایگزینی شکر معمولی به جای ساکارز هزینه محیط کشت را تا ۷۵/۴ درصد کاهش داد جایگزینی نشاسته گندم توانست هزینه محیط کشت را تا۲۰/۷۵ درصد کاهش دهد.