سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده کیایی فر – واحد فناور پارک علم و فناوری گیلان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
بهزاد کرد –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر میزان کاغذ باطله و ضایعات پلاستیک بر خواص مکانیکی م اده مرکب چوب پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور کاغذ باطله و پلی پروپیلن ضایعاتی به همراه سازگارکننده توسط دستگاه قالب گیر تزریقی (Injection Molding) ساخته شدند . فاکتورهای متغیر مورد بررسی عبارت بودند از: الیاف کاغذ باطله با نسبت وزنی ۴۰ , ۴۵ , ۵۰, ۵۵, ۶۰ درصد و سازگار کننده MAPP بانسبت وزنی ۰ و ۲ درصد. خواص مکانیکی مانند مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی و ازدیاد طول اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش درصد الیاف تا ۶۰ درصد مدول الاستیسیته افزایش و مقاومت خمشی و ازدیاد طول روند کاهشی را به دنبال دارند. همچنین افزودن سازگارکننده باعث افزایش معنی دار کلیه خواص مکانیکی مذکور می شود.