سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی فکوریان اقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
میترا هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی عجب شیر

چکیده:

متاماتریالها مواد غیر طبیعی هستند، که به طور مصنوعی ساخته می شوند ودارای مشخصات غیر طبیعی ویژه ای هستند. از جمله آنها ضریب شکست منفی می باشد ، این خاصیت باعث می شود، تا این مواد کاربردهای گوناگون داشته باشند ) بویژه دراپتیک وفوتونیک ( . برای ساخت وطراحی متاماتریالهای فوتونی با ضریب شکست منفی وناهمسانگردی دو گانه به مواد کمیابی از جمله نقره و طلا نیازاست؛ لذا ساخت این مواد بسیارپرهزینه خواهد بود . همچنین در اکثر روشهای ساختی که وجود دارد ، تولید این مواد با این روشها عیبهایی رانیز درپی دارد ،یکی از این روشهای تولید ، روش تبخیر سایه اینقره است که در بهبودی تولید موثر است؛ ولی با اینحال نمی توانیم مستقیماً تعداد لایه های دلخواه را در سه بعد توسعه دهیم . استفاده از ثبت مستقیم لیزری کیفیت متاماتریال فوتونی را نزدیک طول موج مادون قرمز بالا می برد، و می توانیم این روش را در سه بعد هم به تولید صنعتی گسترش دهیم