سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمدحسین مردانی نوکنده –

چکیده:

اسلام خواستارپرورش انسان و جامعه ای تکامل یافته است تکامل موردنظر اسلام درزمینه سرمایه های مادی همان پیشرفت اقتصادی است که انسان و جامعه سالم درمسیر آن قرار دارند که باتولید تحقق می یابد دراینمقاله جایگاه تولید ملی جهت الگوبرداری از آن نشان داده شده و بیان شده است که چگونه دین اسلام علاوه برتاکید و اصراربرپیشرفته اقتصادی نشان میدهد که منشا پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه سازگار با سایر ابعاد آن مانندتوسعه فرهنگی سیاسی اج تماعیو … را عدالت میداند اسلام به دنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بارآمدن نعمت ها معرفی شده است لازمه چنین هدفی تولید و توسعه اقتصادی می باشد ضمن اینکه ما درپی آنیم که با بررسی و تبیین الگوی اقتصادی دردین اسلام با محوریت تولید به مدلی جهت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت درقلمرو اقتصاد دست یابیم هدف این نوشتار چگونگی وصول به پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی ایرانی می باشد که با محوریت تولید وحمایت ازکار می باشد روش تحقیق کتابخانه ای با بهره گیری ازنتایج پژوهشهای صورت گرفته درکشور میباشد.