سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی نازک کار – کارشناسی ارشد
امین نوری – کارشناسی ارشد
محمدعلی وزیری – شرکت هواپیماسازی ایران هسا

چکیده:

هدف ازمقاله توسعه و تدوین نرم افزاری المان محدود به منظور محاسبه پیش بینی رشد ترک درسازه های دو بعدی و رویه های سه بعدی حاوی ترک درشرایط مودهای مختلط همراه با تولید شبکه محاسباتی سازگار با پیشروی ترک می باشد دراین تحقیق با به کارگیری زبان فرترن پس از تولید برنامه های تولید محدود شبکه محاسباتی و مکانیک شکست الاستیک خطی و ارتباط آنها با یکدیگر می توان به بررسی رفتار انواع مسائل دو بعدی و رویه های سه بعدی با بهره مندی از المان ها و حل گری مناسب پرداخت برای این منظور با هرباررشد و مدلسازی ترک توسط برنامه تولید شبکه برنامه المان محدود به محاسبه میدان تنش و مختصات جدید نوک ترک جهت ورود دوباره به برنامه تولیدشبکه و ایجاد هندسه جدید ترک پرداخته و این فرایند بطور تکراری و اتوماتیک ادامه می یابد فرایند ذکر شده درپنج مرحله زیرانجام میگیرد آنالیز المان محدود محاسبه ضرایب شدت تنش تعیین جهت و مختصات جدید نوک ترک مدلسازی مجدد هندسه ترک مشبندی مجدد سازه