سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی یوسفی اصلی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سیدامیرحسین گلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کدیور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
بهمن بهرامی – کارشناس ازمایشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مربای کم کالری به استفاده از شیرین کننده استویا تولیدشد برای تولید این مربا مقدار شکر مورد استفاده نصف میزان مورد استفاده درتولید مربای معمولی می باشد همچنین میزان استویا و پکتین به ترتیب ۰/۲۷ و ۰/۴ درصد می باشد پس از تولید مربا دردو دمای محیط و یخچال نگهداری شد و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ان هر ۲۰ روز درطی ۴۰ روزا نبارداری ارزیابی شد تغییرات میزان اسیدیته ترکیبات فنولیک و ویتامین C در طی زمان معنی دار بود همچنین میزان مواد جامد محلول و پی اچ درطی انبارداری براساس دما و زمان تغییر قابل توجهی نکردند.