سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزیز همایونی راد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
لیلا واقف مهربانی –
الناز واقف مهربانی –
مینا جوادی –

چکیده:

تولید محصولات رژیمی جهت پیشگیری و کنترل بیماریها در قرن حاضر حائز اهمیت بسیاری است از جمله مواد غذایی که دراین زمینه مورد توجه بوده مربا می باشد دراین مطالعه از شیره خرما به عنوان جایگزین شکر استفاده گردید ابتدا ویژگیهای فیزیکوشیمایی آن مورد آزمایش قرارگرفت سپس جهت بررسی تاثیر این محصول برافزایش قند خون و میزان پذیرش آن توسط مصرف کنندگان به ترتیب ارزیابی بالینی و ارزشیابی حسی در ۹ شرکت کننده انجام شد از spss نسخه ۱۶ جهت آنالیز آماری داده ها استفاده شد نتایج نشان داد که افزایش قند خون پس از مصرف یک سروینگ از مربای رژیمی درمقایسه با نوع شاهد کمتر بوده و این م حصول از لحاظ ویژگیهای حسی تفاوت معنی داری با نوع شاهد نداشت با توجه به خواص سودبخش شیره ی خرما و براساس نتایج این مطالعه احتمالا بتوان از این ترکیب درتولید محصولات رژیمی سودجست.