سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول اژنیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
موسی نخعی بدرآبادی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدامیرمحسن فرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از مهمترین بخشهای مربوط به الکتروفوتوگرافی در زیراکس و چاپگرهای لیزری. نوع مواد انتخابی برای لایه های نازک، در گیرنده های نوری هستند، که الگوی نوری را به تصویر الکتروستاتیکی و با انتقال آن به صفحه کاغذ به تصویر جوهری تبدیل می کنند. برای اینکه تصاویر الکتروستاتیکی با کیفیت بالا داشته باشیم. باید بازده کوانتومی گیرنده نوری بالا باشد. میزان این بازده کوانتومی، به عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی بستگی دارد. که با بررسی و شناخت این عوامل می توان یان بازده را بهبود بخشید. در تحقیقات پیشین، ما گیرنده های نوری آلی دولایه ای، شامل یک لایه تولید کننده حامل های بار (CGL) و یک لایی انتقال دهنده حامل های بار (CTL) را تولید و تأثیر اندازه ذرات رنگدانه فتالوسیانین مس پراکنده شده در دو نوع بستر پلیمتری را در کیفیت و بازده کوانتومی آنها بررسی کرده ایم. [۱] در این تحقیق تأثیر نوع رنگدانه های مورد استفاده در لایه CGL شامل فتالوسیانین مس و فتالوسیانین تیتانیوم دی کلراید و نیز تأثیر نوع مواد انتقال دهنده حامل های بار در لایه CTL شامل کربازول و اکسادیازول را مورد بررسی قرار دادیم [۲] شامل فتالوسیانین مس و فتالوسیانین تیتانیوم دی کلراید و نیز تأثیر نوع مواد انتقال دهنده حامل های بار در لایه CTL شامل کربازول و اکسادیازول را مورد بررسی قرار دادیم [۲]. این لایه ها به روش تبخیر فیزیکی در خلاء و در فشار ۱×۱۰-۶m.bar لایه نشانی شدند و بازده کوانتومی و منحنی های دسارژ تاریکی و روشنایی آنها مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج زیر حاصل شد: ۱- برای لایه CGL ، ماده فتالوسیاتین تیتانیوم دی کلراید در مقایسه با فتالوسیاتین مس دارای حساسیت بیشتری نسبت به نور بوده و برای استفاده به عنوان تولید کننده فوتوحامل در لایه های گیرنده نوری، مناسب تر تشخیص داده شد. ۲- برای لایه CTL به دلیل ضعیفتر بودن پیوند π (پای) در زنجیره مولکولی اکسادیازول، انتقال حامل های بار در آن بهتر از کربازول بود. لذا استفاده از ماده اکسادپازول به عنوان انتقال دهنده فوتوحامل در گیرنده های نوری، برای بهبود کیفیت و سرعت کپی گیری در دستگاهها زیراکس و چاپگرها، مناسب تر خواهد بود.