سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیرا نوخاسته – کارشناس متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی ، دانشکده مهندسی ، گروه متال
سهیلا مهدوی – کارشناس متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی ، دانشکده مهندسی ، گروه متال
سید مجتبی برجد – استاد گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید عبدالکریم سجادی – دانشیار متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی ، دانشکده مهندسی ، گروه متال

چکیده:

در تحقیق حاضر با استفاده از نانو ذرات SiO2 ، سعی در افزایش استحکام دیواره های فوم پلی یورتان شده است. برای تعیین مقاومت فشاری ، نمونه های پلی یورتان تقویت شده با درصد های متفاوت وزنی نانو ذرات SiO2(0،۱۰،۲۰) تولید شدند. آزمون فشار توسط دستگاه کشش یونیورسال و با نرخ کرنش ۱/۲mm/min انجام گرفت. تالیج حاصل از این آزمون ، وابستگی خواص مکانیکی را به پودر افزوده شده نشان می دادند. طوریکه با افزایش این نانو ذرات از ۰ تا ۲۰% ، حداکثر نیروی قابل تحمل در اثر نیروی فشاری قبل از تخریب ، از حدود ۱۰۰ نیوتن تا نزدیک ۲۰۰ نیوتن افزایش یافت. جهت مشخص شدن نقش و اثر نانو ذرات SiO2 بر روی شکل و اندازه حفرات فوم تولیدی ارزیابی میکروسکوپ الکترونی نیز صورت گرفت. تصاویر SEM نشان دادند که نانو پودرهای مورد استفاده موجب افزایش تعداد حفرات و همزمان ، کاهش اندازه آنها شدند، که این تغییرات مطلوب در نمونه حاوی ۱۰% از این نانو ذرات محسوس تر بود. همچنین تغییرات رفتار حرارتی ناشی از فاز ثانویه در نمونه ا مورد بررسی قرار گرفت. این کار توسط آزمون (Thermal Gravimetric Analysis) TGM انجام شد و نتیجه ، حاکی از آن بود که نمونه حاوی ۱۰% نانو ذرات SiO2 ، بهینه ترین رفتار حرارتی را د راین تحقیق از خود نشان داد.