سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین جمشیدی آلاشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کسکنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفها
بهزاد نیرومند – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش به منظور ساخت و بهبود ریزساختار و استحکام فوم حفره باز آلیاژ آلومینیوم-سیلیسیم، از همزدن مکانیکی مذاب در منطقه خمیری و نیز فرآیند فشردان مذاب استفاده گردید. بدین منظور ابتدا مقدار مشخصی نمکNaCl به حجم مناسبی ازمذاب آلیاژ ۳۵۶A اضافه می گردد. سپس مذاب در حال سرد شدن، تا رسیدن به یک کسر جامد مورد نظر در منطقه خمیری، همراه با نمک به صورت مکانیکی به هم زده می شود. در مرحله بعد، مخلوط نمک و مذاب نیمه جامد توسط پیستونی که در کف آن منافذی تعبیه شده است فشرده شده تا مقداری از مذاب به بالای پیستون انتقال یابد. در نتیجه این عمل، تمامی ذرات نمک بههمراه بخش منجمد شده آلیاژ و همچنین مقداری مذاب، در منطقه زیر پیستون باقی می ماند. نهایتا با آبشویی نمک موجود در مخلوط منجمد شده، فوم آلومینیومی حفره باز تولید می گردد. بررسی های ریزساختاری و مکانیکی نشان داد که ریزساختار دیواره حفرات فوم آلیاژ آلومینیوم، از حالت غیرهمگن دندریتی به همگن کروی تغییر یافته که این امر تاثیر بسزایی در بهبود خواص مکانیکی آن داشته است